11-13, May 2017 @ Eskişehir, Türkiye

 

EconAnadolu 2017 Programme 

 

Download EconAnadolu2017 Programme and Abstracts book.

 

T1FEAS1 INVITED SPEECH
May 11 / 11 Mayıs
10:00 - 10:30
FEAS Conference Hall İİBF Konferans Salonu

TBA

Radoje Žugić (Governor, the Central bank of Montenegro, Montenegro)

T1FEAS2 OPENING LECTURE
May 11 / 11 Mayıs
11:00 - 12:00
FEAS Conference Hall İİBF Konferans Salonu

The State of the World Economy: From Crisis to Crisis

Yılmaz Akyüz (the South Center, Switzerland)

T2FEAS1 INVITED LECTURE
May 11 / 11 Mayıs
13:30-14:15
FEAS Conference Hall İİBF Konferans Salonu
T2FEAS2 INVITED LECTURE
May 11 / 11 Mayıs
14.15–15:00
FEAS Conference Hall İİBF Konferans Salonu

Son dönem Para Politikası Üzerine Gözlemler

Nazım Ekinci (Harran University, TR)

T2A STOCK MARKET -I
May 11 / 11 Mayıs
13:30-14:45
Amfi A / Lecture Room A

Examining the Efficiency of the Turkish Futures Market under Structural Breaks: An Analysis based on Stock Indexes and Foreign Currency Futures Contracts

Önder Büberkökü (Yuzuncu Yıl University)

Is a Country More Credible if it is More Democratic?

Nurgül Sevinç (Antalya International University, TR)

Political Connections: Evidence from Insider Trading around TARP

Özlem Akın (Özyeğin University, USA)

Nicholas S. Coleman (FED, USA)

Christian Fons-Rosen (Barcelona Graduate School of Economics, ESP)

Jose-Luis Peydro (Barcelona Graduate School of Economics, ESP)

The Casual Relationship Between Selected Macroeconomic Variables and Stock Returns in Turkey

Ahmet Tiryaki (Anadolu University, TR)

Levent Erdoğan (Anadolu University, TR)

Reşat Ceylan (Anadolu University, TR)

T2B DEVELOPMENT
May 11 / 11 Mayıs
13:30-15:00
Amfi B / Lecture Room B

Institutions, Trust and Entrepreneurial Activity: A Cross-Country Analysis

Yeşim Üçdoğruk Gürel (Dokuz Eylül University, TR)

The Effectiveness of Investment Incentives And The Regional Distribution of Investments In Turkey: An Evaluation For The Period 2000-2015

Onur Sungur (Mehmet Akif Ersoy University, TR)

Ali Tiryakioğlu (Mehmet Akif Ersoy University, TR)

Determinants of Urbanization in Turkey: A Spatial Econometric Analysis

Begüm Yurteri Kösedağlı (Ege University, TR)

Gül Huyugüzel Kışla (Ege University, TR)

Özlem Önder (Ege University, TR)

Faith and Wealth: An Empirical Analysis

Bilge Kağan Özdemir (Anadolu University, TR)

Sorfina Densumite (Anadolu University, TR)

T2C ÇEVRE EKONOMİSİ
May 11 / 11 Mayıs
13:30-15:00
Amfi C / Lecture Room C
T2D EĞİTİM
May 11 / 11 Mayıs
13:30-15:00
Amfi D / Lecture Room D

Türkiye’de Eğitim Harcamalarının Ekonomik Büyüme Etkisinin Testi: Toda Yamamato Nedensellik Testi

Dilek Tok (Sakarya University, TR)

Eğitim Eşitsizliği ve Kayıtdışı İstihdam Üzerine Betimsel Yaklaşım: Türkiye Örneği

Sinem Demircioğlu (Orta Doğu Teknik University, TR)

Merve Çelik (Anadolu University, TR)

Türkiye Ekonomisinde Eğitim ve Sağlık Harcamaları ile Ekonomik Büyüme İlişkisi: Maki Eşbütünleşme Testi

Şadan Çalışkan (Uşak University, TR)

Mustafa Karabacak (Uşak University, TR)

Oytun Meçik (Eskişehir Osmangazi University, TR)

PISA 2015 Sonuçlarından Yola Çıkarak Türkiye’de Eğitim Sistemi Üzerine bir Değerlendirme

Ayça Gizem Ballı (Ege University, TR)

Hakan İnke (Ege University, TR)

T2E VERİMLİLİK VE ETKİNLİK
May 11 / 11 Mayıs
13:30-15:00
Amfi F / Lecture Room F

Türkiye’de Ar-Ge Yoğun Malların Üretim-İhracat İlişkisi

Dilek Seymen (Dokuz Eylül University, TR)

Saba Aktop (Afyon Kocatepe University, TR)

Rekabet - Etkinlik İlişkisi: Avrupa Birliği Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama

Ramazan Ekinci (Dokuz Eylül University, TR)

Recep Kök (Dokuz Eylül University, TR)

Ar-Ge Harcamaları ve İhracat İlişkisi: Avrupa Birliği Ülkeleri için Panel Veri Analizi

Bağdat Sıla Avcı (Anadolu University, TR)

Türkiye’deki AR-GE Harcamalarının Analizi: Ekonometrik Yaklaşım

Mustafa Koç (Sakarya University, TR)

Tuğba Koç (Sakarya University, TR)

T2F İKTİSATTA SEÇME KONULAR
May 11 / 11 Mayıs
13:30-15:00
Amfi F / Lecture Room F

Türkiye’nin Kredi Notunu Etkileyen Faktörlerin MARS Yöntemi ile Belirlenmesi

Serhat Yüksel (Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, TR)

Mustafa Özsarı (Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, TR)

Petrol Rantları ve Kurumsal Faktörler: Dinamik Panel Veri Analizi

Selin Zengin Taşdemir (Hacettepe University, TR)

Zühal Kurul (Hacettepe University, TR)

Ayşegül Güllü (Hacettepe University, TR)

Siyahın En Güçlü Tonu: Zonguldak Kömür Havzasında Şirket Kompleksinin Oluşumu 1923-1940

Özgür Çetiner (Bilecik Şeyh Edebali University, TR)

T2G TÜRKİYE EKONOMİSİ
May 11 / 11 Mayıs
13:30-15:00
Amfi G / Lecture Room G

Türkiye’de İklim Değişikliğinin Buğday Verimi Üzerine Etkileri: Bir Heterojen Panel Çalışması

Ozan Eruygur (Gazi University, TR)

Selin Özokçu (METU, TR)

Türkiye Ekonomisi Performans Değerlendirmesi: Ekonomik Performans Endeksine (EPI) Dayalı Bir Uygulama

Pınar Sezer (Hacettepe University, TR)

Selin Zengin Taşdemir (Hacettepe Üniversitesi, TR

Türkiye Ekonomisinde Tüketim, Yatırım ve İşsizlik Arasındaki Dinamik İlişki: Yapısal VAR Analizi

Mustafa Ozan YILDIRIM (Pamukkale University, TR)

Ahmet Eren YILDIRIM (Hitit University, TR)

Türkiye Kredi Risk Primindeki (CDS) Yapısal Kırılmaların Ekonometrik Analizi

Mustafa Kırca (Anadolu University, TR)

Ümit Yıldız (Anadolu University, TR)

Mehmet Dinç (Anadolu University, TR)

T2H BÜYÜME -I
May 11 / 11 Mayıs
13:30-15:00
Amfi H / Lecture Room H

Getiri Farkı Altında Ekonomik Büyüme Orannın Tahmini: Midas Yaklaşımı

Rahmi Yamak (Karadeniz Teknik University, TR)

Serkan Samut (Karadeniz Teknik University, TR)

İhracat Ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Bootstrap Panel Granger Nedensellik Testi

Nurgün Topallı (Bozok University, TR)

Durgunluk, Finansallaşma ve Spekülasyon Yanlı Büyüme

Kerem Kiper (Osmaniye Korkut Ata University, TR)

İstihdamsız Büyüme Türkiye İçin Hala Bir Problem mi? Ekonomik Performans ve İstihdam İlişkisinin Sürekli Dalgacık Dönüşümü ile Analizi

Esin Kılıç (Osmangazi University, TR)

Selim Yıldırım (Anadolu University, TR)

T3A INTERNATIONAL TRADE
May 11 / 11 Mayıs
15:30:17:00
Amfi A / Lecture Room A

The Nature of Vertical Specialization of World Trade

Ayten Ayşen Kaya (Ege University, TR)

Elif Tunalı Çalışkan (Ege University, TR)

Current Account Balances in Europe: Evidence from the Nonlinear Unit Root Tests

Zühal Kurul (Hacettepe University, TR)

Ayşen Araç (Hacettepe University, TR)

An analysis of Exchange Rate Volatility on Sectoral Turkish Exports by Panel Quantile Regression

Halil İbrahim Akıl (University of Wisconsin, USA)

Bülent Güloğlu (Istanbul Technical University, TR)

Murat Güven (Istanbul Technical University, TR)

Fuat Erdal (Istanbul Technical University, TR)

Bilateral Trade Dynamics of Turkey

Ali Arı (Kırklareli University, TR)

Raif Çergibozan (Kırklareli University, TR)

Emre Cevik (Marmara University,TR)

T3B CREDIT AND CRISIS
May 11 / 11 Mayıs
15:30:17:00
Amfi B / Lecture Room B

Decomposing the Credit Gap

Burçhan Sakarya (Ministry of Development, TR)

Predicting US Recessions: A Factor Augmented Neural Network

Barış Soybilen (İstanbul Bilgi University, TR)

Net External Position and Banking Crisis

Mahir Binici (Central Bank of Turkey, TR)

Aytül Ganioğlu (Central Bank of Turkey, TR)

Spatial Analysis of Sovereign Risks: The Case of Emerging Markets

Gül Huyugüzel Kışla (Ege University, TR)

Özlem Önder (Ege University, TR)

T3C İŞSİZLİK VE İSTİHDAM
May 11 / 11 Mayıs
15:30:17:00
Amfi C / Lecture Room C

İşsizlik ve Döviz Kurunun Enflasyon Üzerindeki Etkisi: Türkiye İçin Ekonometrik Bir Analiz

Cemaleddin Gerede (Adnan Menderes University, TR)

Sibel Gündüz (Adnan Menderes University, TR)

Avrupa Birliği Ülkelerinde Emek Payinin Temel Belirleyicileri: Mekânsal Ekonometrik Analiz

Orkun Çelik (Ege University, TR)

Metin Karadağ (Ege University, TR)

Türkiye’nin Bölgesel Sanayi Yapısı ve İşgücü Hareketliliği

Uğur Aytun (Ahi Evran University, TR)

Oytun Meçik (Eskişehir Osmangazi University, TR)

Türkiye’de Ücret Eşitsizliğinin Belirleyenleri

Serdar Acun (Munzur University, TR)

T3D İKTİSATTA SEÇME KONULAR
May 11 / 11 Mayıs
15:30:16:45
Amfi D / Lecture Room D

Sağlık Tesislerinin Yönetiminde Üçüncü Yol: Kamu-Özel İşbirliği

Uğur Emek (Başkent University, TR)

Türkiye’de Mutluluğun Sosyo-Ekonomik Belirleyenleri: Bölgesel Bir Analiz

Sedat Acar (Munzur University, TR)

Bayram Güneş (Munzur University, TR)

İsmail Taş (Munzur University, TR)

Göç Sonrasi Gelir Transferlerinin Sosyo-Ekonomik Etkileri

Yüksel Bayraktar (İstanbul Üniversitesi, TR)

Ayfer Özyılmaz (Gümüşhane Üniversitesi, TR)

Ekonomik Büyümenin Gelir Dağılımı ve Bölüşüm Üzerindeki Etkin(Siz)liği Üzerine Ekonomi Politik bir İnceleme

Ceyhun Haydaroğlu (Bilecik Şeyh Edebali University, TR)

T3E DÖVİZ KURU ve ENFLASYON
May 11 / 11 Mayıs
15:30:17:00
Amfi E / Lecture Room E

Türkiye’de Döviz Kuru Kanalının Etkinliğinin Sınanması: Asimetrik Etki-Tepki Analizİ

Önder Özgür (Ankara Yıldırım Beyazıt University, TR)

Muhammed Şehid Görüş (Ankara Yıldırım Beyazıt University, TR)

1926 -1934 Dönemi İstanbul’da Altın Fiyatları, Döviz Kuru, Petrol ve Bakır Fiyatları Arasındaki İlişki: VAR analizi

Recep Kurt (Marmara University, TR)

Ana Harcama Grupları İçin Döviz Kuru Geçişkenliği

Hüseyin Kaya (İstanbul Medeniyet University, TR)

Barış Soybilgen (İstanbul Bilgi University, TR)

Türkiye ve Seçilmiş Türk Cumhuriyetleri Ekonomileri için Balassa Samuelson Hipotezinin Geçerlilik Analizi

Utku Altunöz (Sinop Üniversitesi, TR)

T3F BANKACILIK VE FİNANS -I
May 11 / 11 Mayıs
15:30:17:00
Amfi F / Lecture Room F

Gelişmekte Olan Ülke Borsalarında Volatilite: BRIC ve Türkiye Örneğinde Hesaplamaların Yapılması ve Sonuçların Karşılaştırılması

Veysel Kula (Afyon Kocatepe University, TR)

Ender Baykut (Afyon Kocatepe University, TR)

Kredi Tayinlamasının Türk Bankacılık Sektöründe Geçerliliğinin Kalman Filtresi Tekniği ile Test Edilmesi

Pınar Karahan (Anadolu University, TR)

Nilgün Çağlarırmak Uslu (Anadolu University, TR)

BIST100 Endeksinin Volatilite Özelliklerinin İncelenmesi

Önder Büberkökü (Yüzüncü Yıl University, TR)

Celal Kızıldere (Yüzüncü Yıl University, TR)

Emtia ve Hisse Senedi Piyasalarında Volatilite Yayılımı Üzerine bir İnceleme

Ayşegül Ateş (Akdeniz University, TR)

Şaika Çer (Akdeniz University, TR)

T3G BÜYÜME II
May 11 / 11 Mayıs
15:30:16:45
Amfi G / Lecture Room G

Bölgesel Enflasyon ve Bölgesel Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği

Ece Demiray Erol (Celal Bayar University, TR)

İsmet Güneş (Celal Bayar University, TR)

Ayşe Güneş (Dumlupınar University, TR)

İşsizlik, Enflasyon ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: OECD Ülkeleri için Panel Veri Analizi

M.Metin Dam (Adnan Menderes University, TR)

Gülsüm Adam (Adnan Menderes University, TR)

Kriminolojik Yakınsama Analizi: Türkiye İçin İl Bazında Ampirik Bir Uygulama

Faik Bilgili (Erciyes Üniversitesi, TR)

Zübeyde Şentürk Ulucak (Erciyes Üniversitesi, TR)

F1A TIME SERIES
May 12 / 12 Mayıs
09:00-10:30
Amfi A / Lecture Room A

Do I Interpret Data Correctly?

Sıdıka Başçı (Ankara Yıldırım Beyazıt University, TR)

Differences and Similarities between Currency Crisis Indicators

Ali Arı (Kırklareli University, TR)

Raif Cergibozan (Kırklareli University, TR)

Time Series Data Analysis with Different Spline Functions

Akhlitdin Nizamitdinov (Anadolu University, TR)

Bahar Berberoğlu (Anadolu University, TR)

Aladdin Shamilov (Anadolu University, TR)

What is the Source of the Intergenerational Correlation in Earnings?

George Levi Gayle (Washington University, USA)

Limor Golan (Washington University, USA)

Mehmet A. Soytas (Özyeğin University, USA)

F1B POVERTY AND INEQUALITY
May 12 / 12 Mayıs
09:00-10:30
Amfi B / Lecture Room B

Does Credit Composition Have Asymmetric Effects on Income Inequality

Ünal Seven (Central Bank of the Republic of Turkey, TR)

Dilara Kılınç (İzmir University of Economics, TR)

Yener Coşkun (Capital Markets Board of Turkey, TR)

The Welfare and Income Distribution Effects of Personal Income Tax Reforms in Turkey

Barış Gök (Ege University, TR)

Metin Karadağ (Ege University, TR)

What is Poverty Reduction Strategy Paper? A Review for Sub-Saharan African Countries

 Görkem Durak (Hacettepe University, TR)

Changes in Household Labor Force Participation: Does Relative Income-Poverty Status Matter?

Serkan Değirmenci (Muğla Sıtkı Koçman University, TR)

F1C MALİYE POLİTİKASI VE KAYITDIŞI EKONOMİ
May 12 / 12 Mayıs
09:00-10:30
Amfi C / Lecture Room C

Enflasyon ve Sermaye Hareketliliği Kapsamında Kayıt Dışı Ekonominin Tahmini: Türkiye İçin MIMIC Model Analizi

Rahmi Yamak (Karadeniz Teknik University, TR)

Banu Tanrıöver (Osmaniye Korkut Ata University, TR)

Serdar Kurt (Çanakkale Onsekiz Mart University, TR)

Gelir Eşitsizliğinin Azaltılmasında Maliye Politikalarının Önemi: Türkiye Örneği

Sami Taban (Eskişehir Osmangazi University, TR)

Maliye Politikası Şoklarının Etkileri: Türkiye Örneği

Uğur Akkoç (Ankara University, TR)

Döviz Kurunun Fiyatlara Geçiş Etkisi: Türkiye Örneği

Yusuf Ekrem Akbaş (Adıyaman University University, TR)

Canan Sancar (Adıyaman University University, TR)

Fatma Zeren (İnönü University University, TR)

F1D PARA POLİTİKASI
May 12 / 12 Mayıs
09:00-10:30
Amfi D / Lecture Room D

Türkiye’de Faiz Oranlarının Vade Yapısı: Getiri Eğrisinin Tahmini

Osman Tüzün (Dokuz Eylül University, TR)

Hakan Kahyaoğlu (Dokuz Eylül University, TR)

Ramazan Ekinci (Dokuz Eylül University, TR)

Fatih Ceylan (Dokuz Eylül University, TR)

Nakit İkamesi Sürecinde Anlamlı Bir Mandal Etkisi Var Mıdır? Türkiye İçin Bir Araştırma

İlyas Şıklar (Anadolu University, TR)

Suzan Şahin (Anadolu University, TR)

Veysel Karagöl (Anadolu University, TR)

Global Para Politikalarının Açık Ekonomilerdeki İş Çevrimleri Üzerine Etkisi: Türkiye Örneği

Serdar Göçen (Marmara University, TR)

Türkiye’de Enflasyon ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Monetarist ve Keynesyen Yaklaşım Açısndan Değerlendirilmesi

Yusuf Ekrem Akbaş (Adıyaman University, TR)

Ahmet Uğur (İnönü University, TR)

F1E AR-GE VE İNOVASYON
May 12 / 12 Mayıs
09:00-10:15
Amfi E / Lecture Room E

Sanayi ve Hizmet Sektörlerinde İnovasyon Bariyerleri: Türkiye CIS Verilerinden Ampirik Bulgular

Ahmet Kibar Çetin (Çankırı Karatekinl University, TR)

Hülya Ünlü (Çankırı Karatekinl University, TR)

Emre Şahin Dölarslan (Çankırı Karatekinl University, TR)

Harun Yakışık (Çankırı Karatekin University, TR)

Regülasyon ve Rekabet Boyutlarıyla IP Trafik Değişim (Peering) Sözleşmesi

Erman Benli (Ankara Sosyal Bilimler University, TR)

Yazılım Korsanlığı Üzerine Bir Uygulama: PANIC Analizi

Sultan Fatih Kostakoğlu (Anadolu University, TR)

Selim Yıldırım (Anadolu University, TR)

Ethem Esen (Anadolu University, TR)

Kyoto Protokolünün Karbon Emisyonu Üzerine Etkisi: Kırılmalı Panel Veri Analizi

Mehmet Mert (Akdeniz University, TR)

Abdullah Emre Çağlar (Akdeniz University, TR)

F1F MARKETS AND COMPETITION
May 12 / 12 Mayıs
09:00-10:15
Amfi F / Lecture Room F

Analysis of Systematic Risk around Firm-specific News Using High Frequency Data

Abdullah Yalaman (Eskişehir Osmangazi University, TR)

Shabir A. A. Saleem (Eskişehir Osmangazi University, TR)

Market Share, the Number of Competitors and Concentration: An Empirical Application on the Airline Industry

Mehmet Yaşar (Anadolu University TR)

Kasım Kiracı (Anadolu University TR)

Spot Price Cointegration in Selected Nordic Electricity Markets

Ali Can Koç (Anadolu University, TR)

Fatih Temizel (Anadolu University, TR)

Selim Yıldırım (Anadolu University, TR)

Sultan Fatih Kostakoğlu (Anadolu University, TR)

F1G TURİZM
May 12 / 12 Mayıs
09:00-10:15
Amfi G / Lecture Room G

Turizm Sektöründe Fiyatlama Davranışlarının Analizi: Kapodokya Bölgesi Butik Otelleri Üzerine Bir Uygulama

Sevil Özdil (Nevşehir Hacı Bektaş Veli University, TR)

Serap Çoban (Nevşehir Hacı Bektaş Veli University, TR)

Türkiye’ye Yönelik Turizm Talebi ve Döviz Kuru Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Sezi Aydın (Anadolu University, TR)

Türkiye’de İl Bazında Turizm Talebi Belirleyicilerinin Milliyetlere Göre Değişkenlik Analizi

Mert Topcu (Nevşehir Hacı Bektaş Veli University, TR)

Utku Büyükılgaz (Marmara University, TR)

 

F2FEAS1 INVITED LECTURE
May 12 / 12 Mayıs
11:00-11:45
FEAS Conference Hall İİBF Konferans Salonu

Sovereign debt crisis: Some ideas for resolution

Sanjay Banerji (Nothingam University, UK)

F2FEAS2 INVITED LECTURE
May 12 / 12 Mayıs
11:45-12:30
FEAS Conference Hall İİBF Konferans Salonu

Consumption and Income Inequality in Turkey

Alpay Filiztekin (Özyeğin University, TR)

Küresel Konut Piyasası ve Türkiye Konut Sektöründe Temel Göstergeler

Işıl Erol (Özyeğin University, TR)

F2A PANEL VERİ ANALİZİ
May 12 / 12 Mayıs
11:00-12:30
Derslik A / Lecture Room A

Üçüz Açık Olgusu: Geçiş Ekonomileri ve Türkiye Üzerine Bir Panel Veri Analizi

İpek Tekin (Çukurova University, TR)

Selçuk Çağrı Esener (Bandırma Onyedi Eylül University, TR)

Yenilenebilir Enerji, Cari Açık İçin Bir Alternatif / Çözüm Olabilir mi?

Cem Gökçe (Afyon Kocatepe University, TR)

Gökhan Demirtaş (Afyon Kocatepe University, TR)

Küreselleşme Sürecinde Türkiye Dış Ticaret Hadleri Gelir Etkisinin Nicholson Yöntemi Kullanılarak Değerlendirilmesi

Suna Şahin (Yeni Yüzyıl University, TR)

F2B LABOR MARKET AND MIGRATION
May 12 / 12 Mayıs
11:00 -12:30
Amfi B / Lecture Room B

Industiralization in European Union Member States: A Spatial Econometrics Analysis

Özge Erdölek Kozal (Ege University, TR)

Gülçin Gürel Günal (Ege University, TR)

SocioEconomic Impacts of the Syrian Refugees/Migrants Arriving at Turkey’s Borders within the Recent Years Due to Warfare

Ayberk Nuri Berkman (Ömer Halisdemir University, TR)

Zübeyr Turan (Ömer Halisdemir University, TR)

The Relationship Between Labor Compensation and Productivity in The Middle East and North Africa

Harun Öztürkler (Kırıkkale University, TR)

Determinants of Divorce Rates in Turkey: A Analysis of Cross Sectional and Panel Data

Hakan Ulucan (Pamukkale University, TR)

Recep Taşkın (Pamukkale University, TR)

F2C AFET EKONOMİSİ
May 12 / 12 Mayıs
11:00-12:30
Derslik D / Lecture Room D

Afet Planlamasında Rekabetçi Şehirler ve Politikalar

Mert Can Duman (TOBB University, TR)

Afetlerle Sürdürülebilir Kentler ve Türkiye Deneyimleri

Dilek Çetin (Kırıkkale University, TR)

Yağmur Kara (Muğla Sıykı Koçman University, TR)

Zeynep Ceren Akyüz (Ankara University, TR)

Büyük Doğu Japonya Depremi’nin Ekonomik Davranış Üzerindeki Etkileri

Ali Akkemik (Kadir Has University, TR)

Akiko Kamesaka (Aoyama Gakuin University, J)

Gayrimenkul Sektörü, Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme ve Kentlerde Afet Riski Yönetimi

Işıl Erol (Özyeğin University, TR)

F2E ENERJİ VE BÜYÜME
May 12 / 12 Mayıs
11:00-12:15
Derslik E / Lecture Room E

Alternatif Enerjinin Ekonomik Büyümeye Etkisi: Saklı Eşbütünleşme Testi

Veysel İnal (Sakarya University, TR)

Selim İnançlı (Sakarya University, TR)

Mustafa Çalışkan (Sakarya University, TR)

Türkiye’de İklim Değişikliğinin Buğday Verimi Üzerine Etkileri: Bir Heterojen Panel Çalışması

Ozan Eruygur (Gazi University, TR)

Selin Özokçu (METU, TR)

Avrupa Birliği Üye Ülkelerinde Yenilenebilir Kaynaklı Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme: Panel ARDL Yaklaşımı

Abdullah Emre Çağlar (Akdeniz University, TR)

Çiğdem DEMİR (Akdeniz University, TR)

F2F GİRİŞİMCİLİK VE FİNANS
May 12 / 12 Mayıs
11:00-12:30
Derslik F / Lecture Room F

Geleceğin Girişimcilerinin Analizi: Açıköğretimde Niyet Ölçeği Araştırması

Barış Baraz (Anadolu University, TR)

Alpay Vardar (Anadolu University, TR)

Üniversite Öğrencilerin Finansal Davranış ve Tutumlarında Etkili Olan Faktörler ve Sosyalleşme Süreçleri

Sibel Balı (Uludağ University, TR)

Sevda Gürsakal (Uudağ University, TR)

Finansal Entegrasyon Tüketimdeki Volatiliteyi Azaltıyor mu? Latin Amerika Örneği

İpek Tekin (Çukurova University, TR)

Başak Gül Akar (Çukurova University, TR)

Banka Birleşmeleri Öncesi Ve Sonrası Perspektifinde; Bankacılık Sektöründe Finansal Performans Analizi

Nuray İslatince (Anadolu University, TR)

F2G KALKINMA EKONOMİSİ
May 12 / 12 Mayıs
11:00 -12:30
Derslik G / Lecture Room G

Kalkınma Paradoksu ve Yoksulluğun Değişen Anlamları

Murad Tiryakioğlu (Afyon Kocatepe University, TR)

Sürdürülebilir Kalkınma, İklim Değişikliği ve Göç İlişkisi

Melike Dedeoğlu (Erciyes Üniversitesi, TR)

Gelişmişlikte Arafta Kalan Ülke: Türkiye

Burak Tuğberk Tosunoğlu (Anadolu University, TR)

Ceyda Erden Özsoy (Anadolu University, TR)

Ekonomilerde Hizmetlerin Payı Gelişmişliğin Göstergesi midir?

Ümit Gaberli (Anatalya Akev University, TR)

Aykut Lenger (ege University, TR)

F3FEAS1 INVITED LECTURE
May 12 / 12 Mayıs
14:00–14:45
FEAS Conference Hall İİBF Konferans Salonu

Observations on Turkish Inflation

Hakan Kara (CBRT, TR)

F3FEAS2 INVITED LECTURE
May 12 / 12 Mayıs
14:45-15:30
FEAS Conference Hall İİBF Konferans Salonu

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/econanad/2017.econanadolu.com/prg.php on line 47
F3A ENVIRONMENT
May 12 / 12 Mayıs
14:00-15:30
Amfi A / Lecture Room A

Cheapest Cost Avoider Approach to the Electricity Loss and Theft: Turkish Case

Erman Benli (Social Sciences University of ankara, TR)

Hande Emin Benli (Atılım University, TR)

An Analysis of Market Formation in Solar and Wind Electiricity Generation in Turkey from the Perspective of Technological Innovation System Approach

Yelda Erden Topal (METU, TR)

Erkan Erdil (METU,TR)

The Economics of CCS: Why Have CCS Technologies Not Had an International Breakthrough? A Survey of the Recent Literature

Tunç Durmaz (Yıldız Technical University, TR)

The Role of Democracy on Environmental Quality in Turkey

Adem Gök (Kırklareli University, TR)

Raif Cergibozan (Kırklareli University, TR)

Caner Demir (Kırklareli University, TR)

F3B TECHNOLOGY AND GROWTH
May 12 / 12 Mayıs
14:00-15:30
Amfi B / Lecture Room B

ICT and Employment Generation: Evidence from Turkish Manufacturing Industry

Ünal Töngür (Akdeniz University, TR)

Yılmaz Kılıçaslan (Anadolu University, TR)

Revisiting the Determinants of Patent Rights: A Self Organizing Map Approach

Caner Demir (Kırklareli University, TR)

Raif Cergibozan (Kırklareli University, TR)

Innovation, Imitation, and the Nature of Economic Growth

Aykut Attar (Hacettepe University, TR)

Intellectual Property Rights: Encouraging or Discouraging?

Caner Demir (Kırklareli University, TR)

Aykut Lenger (Ege University, TR)

F3C BÜYÜME -III
May 12 / 12 Mayıs
14:00-15:30
Amfi C / Lecture Room C

Banka Kredi Hacmi ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Türkiye Ekonomisi için Sınanması

Yusuf Ekrem Akbaş (Adıyaman University, TR)

Ahmet Uğur (İnönü University, TR)

OECD Ülkerinde Geniş Bant İnternet Kullanımı ve Ekonomik Büyüme İlişkisi

Gamze Kargın Akkoç (Ankara Yıldırım Beyazıt University, TR)

Türkiye Ekonomisinde Finansal İstikrar ve Ekonomik Büyüme İlişkisi

Zehra Doğan Çalışkan ( Abant İzzet Baysal University, TR)

Ünzüle Kurt (Çanakkale Onsekiz Mart University, TR)

Finansal Gelişme ve Ticari Açıklığın Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Avrupa Dönüşüm Ekonomileri Örneği

Filiz Erataş Sönmez (Celal Bayar University, TR)

Yağmur Sağlam (Sinop University, TR)

F3D DAVRANIŞSAL İKTİSAT - I
May 12 / 12 Mayıs
14:00-15:30
Amfi D / Lecture Room D

Üniversite Öğrencisi Artışının Sinema Sektörü Büyümesi Üzerine Etkisi

Çağlar Yurtseven (Bahçeşehir University, TR)

Davranışsal İktisat Perspektifinden Öğrencilerin Lüks Tüketim Alışkanlıkları Üzerine Bir İnceleme: Ege Üniversite Örneği

Hakan İnke (Ege University, TR)

Ayça Gizem Ballı (Ege University, TR)

Türkiye Genel Seçimlerinde Seçmen Davranışlarının Mekansal Ekonometrik Analizi (2002-2015)

Fırat Gündem (Dokuz Eylül University, TR)

Tüketim, Tasarruf ve Yaşam Memnuniyeti Arasındaki İlişkinin Analizi: Türkiye Örneği

Devrim Dumludağ (Marmara University, TR)

Özge Gökdemir (İstanbul, TR)

Ruut Veenhoven (Erasmus University, Rotterdam)

F3E DIŞ TİCARET- I
May 12 / 12 Mayıs
14:00-15:30
Amfi E / Lecture Room E
F3F İKTİSAT TARİHİ
May 12 / 12 Mayıs
14:00-15:30
Amfi F / Lecture Room F
F3G KONUT PİYASALARI
May 12 / 12 Mayıs
14:00-15:30
Amfi G / Lecture Room G

Konutlarda Enerji Etkinliğini Belirleyen Faktörlerin Stokastik Sınır Yöntemi ile İncelenmesi

Serap Türüt Aşık (METU, TR)

Aysun Kartal (METU, TR)

Elif Akbostancı (METU, TR)

Türkiye’de Konut Kredilerinin Ekonomik Büyümeye Etkisinin 2010-2015 Dönemi Analizi

Gülay Selvi Hanişoğlu (BeykentUniversity, TR)

Özlem Arzu Özer (Beykent University, TR)

Türkiye’de İnşaat Sektörünün 15 Yılı: 2000-2014 Dönemi İçin Girdi-Çıktı Analizi

Zafer Barış Gül (Akdeniz University, TR)

Mısra Çakaloğlu (Akdeniz University, TR)

Konut Talebinin Panel Veri Yaklaşımı ile Öngörümlenmesi

Çiğdem Demir (Akdeniz University, TR)

Muratcan Orakçı (TCMB, TR)

F3H İKTİSAT VE MUTLULUK
May 12 / 12 Mayıs
14:00-15:30
Amfi H / Lecture Room H

Mutluluk Ekonomisi ve Uluslararası Göç

Songül Gül (Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, TR)

MENA Ülkelerinde Kamu Harcamları ve Mutluluk

Işın Çetin (Uludağ University, TR)

Simla Güzel (Namık Kemal Üniversitesi, TR)

Adli Hizmetlerden Memnuniyetin Değerlendirilmesi: 2004-2015 Dönemi

Ali Berker (TODAİE, TR)

Nilay Yavuz (METU, TR)

Çalışanların Cam Tavana Yönelik Tutumlarına İlişkin Açıklayıcı ve Doğrulayıcı Faktör Analizi Çalışması: Eskişehir Metal Sanayi Çalışanları Örneği

Nuray Girginer (Eskişehir Osmangazi University, TR)

Emine Yurtcan (Eskişehir Osmangazi University, TR)

F4FEAS1 INVITED LECTURE
May 12 / 12 Mayıs
16:00–16:45
İİBF Konferans Salonu

Alternatives to the Global Peace Index

Ali Cevat Taşıran (METU-NCC, TRNC and Middlesex University, UK)

F4A VOTING, HEALTH and PENSION
May 12 / 12 Mayıs
16:00:17:30
Amfi A / Lecture Room A

Economic Voting under Single-Party And Coalition Governments: Evidence from The Turkish Case

Ali T. Akarca (University of Illinois at Chicago, USA)

The Effects of Labour Dynamics on Polarization of Voter Choice: Empirical Evidence from Turkey’s Election Environments

Necmettin Çelik (Ege University, TR)

Mehmet Karaçuka (Ege University, TR)

An Application on the Determinants of Health Expenditure

Gökhan Demirtaş (Afyon Kocatepe University, TR)

Alper Karasoy (Afyon Kocatepe University, TR)

Does Subsidizing a Private Pension System Work? Evidence from 25 Percent

Binnur Balkan (Stockholm School of Economics, SWE)

Seyit Mümin Cilasun (Atılım University, TR)

F4B STOCK MARKET - II
May 12 / 12 Mayıs
16:00:17:15
Amfi B / Lecture Room B

Stock Price Volatility and Dividend Policy: Evidence from Turkey

Sefa Takmaz (Adnan Menders University, TR)

Dynamic Interactions Among Selected Macro Variables of PIGS Countries

Levent Erdoğan (Anadolu University, TR)

Ahmet Tiryaki (Anadolu University, TR)

Mustafa Özer (Anadolu University, TR)

Examining the International Portfolio Diversification Benefits of the Turkish Stock Market (BIST100Index) with Some Major Emerging and Developed Markets: A Diagonal BEKK Approach

Önder Büberkökü (Yüzüncü Yıl University, TR)

Simge Tüzün Şahmaroğlu (Yüzüncü Yıl University, TR)

Akın Akar (Yüzüncü Yıl University, TR)

F4C HOUSING AND GROWTH
May 12 / 12 Mayıs
16:00:17:15
Amfi C / Lecture Room C

Housing Boom and Bust Cycles: Speed Does Matter For Sustainability

Ünay Tamgaç Tezcan (TOBB University of Economics and Technology, TR)

Eray Yücel (Özyeğin University, TR)

Convergence in Financial Measures: Theory and Evidence

Ünal Seven (CBRT, TR)

Hakan Yetkiner (İzmir University of Economics, TR)

Financial Development and Growth Nexus: Developed vs. Developing Countries

Derya Yılmaz (Uludağ University, TR)

Işın Çetin (Uludağ University, TR)

F4D SANAYİ İKTİSADI
May 12 / 12 Mayıs
16:00:17:30
Amfi D / Lecture Room D

Türkiye İmalat Sanayinde Firma Bazında Enerji Yoğunluğu ve Toplam Faktör Verimliliği

Fikret Dülger (Çukurova University, TR)

Almila Burgaç Çil (Çukurova University, TR)

Türk İmalat Sanayinin Teknoloji Düzeyine Göre Bölgesel İstihdamının Değişim Payı Analizi

Jamshi Yolchi (Badakhshan University, AFG)

Utku Akseki (Ege University, TR)

Firmalarin İhracatı ve Finansal Kısıt: Türkiye İmalat Sanayi Üzerine bir Uygulama

Almila Burgaç Çil (Çukurova University, TR)

Fikret Dülger (Çukurova University, TR)

İkili Ayarlanma Yaklaşımı: Türkiye için Yatırım Fonksiyonu Uygulaması

Mustafa İsmihan (Atılım University, TR)

Mustafa Can Küçüker (Atılım University, TR)

F4E SEKTÖREL ÇALIŞMALAR - I
May 12 / 12 Mayıs
16:00:17:30
Amfi E / Lecture Room E

Yükseköğretimin Sektörel Büyümeye Etkisi

Nilcan Albayrak (Ardahan University, TR)

Zehra Abdioğlu (Karadeniz Teknik University, TR)

Banka Reklamlarının Sürdürülebilirliği: Türkiye Örneği

Mustafa Koç (Sakarya University, TR)

Tuğba Koç (Sakarya University, TR)

Sağlık Hizmetleri Kullanımında Hakkaniyet: Türkiye Örneği

Dilek Kılıç (Hacettepe University, TR)

Selcen Öztürk (Hacettepe University, TR)

F4F DIŞ TİCARET - II
May 12 / 12 Mayıs
16:00:17:15
Amfi F / Lecture Room F

Net Hata ve Noksan Hesabinin Zaman Serisi Özelliklerinden Bazi Çikarimlar

Rahmi Yamak (Karadeniz Teknik University, TR)

Sinem Koçak (Karadeniz Teknik University, TR)

Ekonomik Entegrasyonlar ve İhracat Sürekliliği: Türkiye Üzerine Bir İnceleme

Erhan Pişkin (Akdeniz University, TR)

Kemal Türkcan (Akdeniz University, TR)

Hülya Saygılı (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TR)

Türkiye’nin AB Dış Ticareti ile Ekonomik Büyüme İlişkisi

Veysel İnal (Sakarya University, TR)

Ahmet Gülmez (Sakarya University, TR)

Adem Karakaş (Adnan Menderes University, TR)

F4G BANKACILIK VE FİNANS –II
May 12 / 12 Mayıs
16:00:17:30
Amfi G / Lecture Room G

Hanehalkı Kredi Analizi ve Yaşlandırma Etkisi

Ali Petek (Adnan Menderes University, TR)

Hamit Özman (Adnan Menderes University, TR)

Türkiye’de Bankacılık Faaliyetleri İle Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Analizi

Pınar Pehlivan (Celal Bayar Üniversitesi, TR)

Lale Demirlioğlu (Celal Bayar Üniversitesi, TR)

Hatice Yurtseven (Celal Bayar Üniversitesi, TR)

Pay Piyasasının Bankaların "Uzlaşması"na Tepkisi: Bir Olay Çalışması Analizinden Kanıtlar

Fatih Cemil Özbuğday (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, TR)

Katılım Bankacılığının Ekonomiye Etkileri Ampirik Bir Analiz

Enis Begeç (Adnan Menderes University, TR)

Osman Peker (Adnan Menderes University, TR)

F4H EĞİTİM, EŞİTSİZLİK VE GÖÇ
May 12 / 12 Mayıs
16:00:17:30
Amfi H / Lecture Room H

Gelişmiş Ülkelerde Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğinin Emeklilik Kararlarina Etkisi: Birleşik Krallik Örneği

Makbule Gülbin Erdem (Aberdeen University, UK)

Derya Altun (Ege Üniversitesi, TR)

Türkiye İşgücü Piyasasında Eğitim-İş Uyumsuzluğunun Belirleyicileri ve Uyumsuzluğun Ücret ve İş Bulmaya Etkisi

Uğur Aytun (Ahi Evran Üniversitesi, Tr)

Oytun Meçik (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, TR)

Yılmaz Kılıçaslan (Anadolu Üniversitesi, Tr)

Türkiye'de İşgücüne Katılmada Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği ve Ayrımcılığın Boyutları: 2006-2014 Dönemi

Derya Altun (Ege Üniversitesi, TR)

Gülbin Erdem (Aberdeen University, UK)

S1A EXCHANGE RATE
May 13 / 13 Mayıs
9:00-10:15
Amfi A / Lecture Room A

External Factors on Turkish Short-term Interest Rates and Daily Exchange Rates

Doğuş Emin (Social Sciences University of Ankara, TR)

Hande Emin Benli (Social Sciences University of Ankara, TR)

The Failure of The Monetary Model of Exchange Rate Determination

Dinçer Afat (Ghent University, BE)

Marta-Gomez-Puig (University of Barcelona, ESP)

Simon Sosvilla-Rivero (Compultense University of Madrid, ESP)

The time-varying impact of oil price and exchange rate changes on the consumer prices in Turkey

Abdurrahman Nazif Çatık (Ege University, TR)

Özlem Önder (Ege University, TR)

Mehmet Karaçuka (Ege University, TR)

S1B FIRM STUDY
May 13 / 13 Mayıs
9:00-10:15
Amfi B / Lecture Room B

Mid-Tech Trap: The Case of Automotive Industry in Turkey

Semih Akçomak (METU, TR)

Serkan Bürken (Yaşar University, TR)

Analysis of Origin-Destination National Airline Routes in Turkey Using with Herfindahl-Hirschmann Index

Mehmet Yaşar (Anadolu University, TR)

Ender Gerede (Anadolu University, TR)

Exporting and Labour Demand: An Analysis on Turkish Manufacturing

Mustafa Özsarı (Konya Gıda Tarim University, TR)

Yılmaz Kılıçaslan (Anadolu University, TR

S1C DİSİPLİNLER ARASI ÇALIŞMALAR
May 13 / 13 Mayıs
09:00-10:30
Amfi C / Lecture Room C

İş Modeline Göre Sermaye Yapılarını Etkileyen Faktörler: Havayolu Şirketleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama

Kasım Kiracı (Anadolu Üniversitesi, TR)

Nurhan Aydın (Anadolu Üniversitesi, TR)

Türkiye Perakende Sektöründeki Satış Hacmi ve Tüketici Güveni Arasındaki Kısa ve Uzun Dönem İlişkisi

Halim Tatlı (Bingöl Üniversitesi, TR)

Beşir Koç (Bingöli Üniversitesi, TR)

Türkiye’de Bölgesel Elektrik Tüketimini Etkileyen Faktörlerin Panel Veri Analizi ile İncelenmesi

Gamze Özel Kadılar (Hacettepe Üniversitesi, TR)

Semra Turkan (Hacettepe Üniversitesi, TR)

S1D DÖVİZ KURU VE DIŞ TİCARET
May 13 / 13 Mayıs
09:00-10:30
Amfi H / Lecture Room H

Türkiye ve ABD Güven Endekslerinin Kavramsal Çerçevesindeki Farklılıklar ve Kur-Endeks İlişkisi

Ömer Özpınar (Adnan Menderes Üniversitesi, TR)

Hamit Özman (Adnan Menderes Üniversitesi, TR)

Türkiye için “S Eğrisi” Analizi

Burcu Berke (Ömer Halisdemir Üniversitesi, TR)

Gülsüm Akarsu (Ondokuz Mayıs Üniversitesi, TR)

Dış Ticarette Katma Değerin Karbon Dioksit İçeriği

Gül İpek Tunc (Orta Doğu Teknik University, TR)

Serap Turut-Asik (Orta Doğu Teknik University, TR)

Elif Akbostancı (Orta Doğu Teknik University, TR)

Finansal Krizlerin Sinyal Yaklaşımıyla Tahmin Edilebilirliği: Türkiye

Hilal Gündoğan (Sakarya University, TR)

Mustafa Akal (Sakarya University, TR)

S1E MONETARY POLICY
May 13 / 13 Mayıs
09:00-10:30
Amfi E / Lecture Room E

Convergence in Military Expenditure across the NATO-15

Mehmet Aldonat Beyzatlar (Dokuz Eylül University, TR)

Dilara Kılınç (İzmir Universty of Economics, TR)

Hakan Yetkiner (İzmir Universty of Economics, TR)

The Impact of Domestic Debt on Private Investment in the Gambia

Bilge Kagan Özdemir (Anadolu University, TR)

Ebrima Gomez (Anadolu University, TR)

Rise in Oil Prices Are Not That Bad, After All

Beyza Mina Ordu (Ankara Yıldırım Beyazıt University, TR)

Ramazan Sarı (Middle East Technical University, TR)

Evaluation of Alternative Monetary Policy Rules in Turkey: An Estimated New Keynesian DSGE Model

Özge Filiz Yağcıbaşı (İzmir Katip Çelebi University, TR)

M. Ozan Yıldırım (Pamukkale University, TR)

S1F İSTİHDAM VE iŞSİZLİK
May 13 / 13 Mayıs
09:00-10:30
Amfi F / Lecture Room F

Almanya, Çek Cumhuriyeti, İngiltere ve Türkiye’den Betimsel Bulgular

Nilgün Çağlarırmak Uslu (Anadolu Üniversitesi, TR)

Yılmaz Kılıçaslan (Anadolu Üniversitesi, TR)

Mustafa Özsarı (Konya gıda ve Tarım Üniversitesi, TR)

Uğur Aytun (Ahi Evran Üniversitesi, TR)

Genç İşsizlik, Eğitim ve Ekonomik Büyüme

Nilcan Albayrak (Ardahan Üniversitesi, TR)

Zehra Abdioğlu (Ardahan Üniversitesi, TR)

Türkiye’de Genç İşsizlik-Sektörel Büyüme İlişkisi

Nebiye Yamak (Karadeniz Teknik Üniversitesi, TR)

Serkan Samut (Karadeniz Teknik Üniversitesi, TR)

Genç İstihdamı Ve İşsizlik: Oecd Ülkelerin Analizi

Ayşe Güneş (Celal Bayar Üniversitesi, TR)

İsmet Güneş (Celal Bayar Üniversitesi, TR)

S1G BÖLGESEL İKTİSAT – I
May 13 / 13 Mayıs
09:00-10:30
Amfi G / Lecture Room G

Üniversitelerin Bölgesel Ekonomik Kalkınma Üzerindeki Etkisi: Eskişehir’in Sivrihisar İlçesi Üzerine Bir Araştırma

Hakan Acaroğlu (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, TR)

Zeki Kartal (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, TR)

Mustafa Güllü (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, TR)

RA1 Bölgesinde (Bayburt-Erzincan-Erzurum) Yaşayan Ev Hanımlarının Tüketim Alışkanlıklarının Bölge Ekonomisi Üzerine Etkileri

Füsun Çelebi Boz (Bayburt Üniversitesi, TR)

Erdemalp Özden (Bayburt Üniversitesi, TR)

Ömer Faruk Gültekin (Bayburt Üniversitesi, TR)

Ticari Kredi Değerliliğinin Ölçümünde Öncelikler: Bartın Şehir Merkezindeki Bankalarda AHP ve TOPSIS Modellerine Dayalı Bir Araştırma

İbrahim Müjdat Başaran (Bülent Ecevit Üniversitesi, TR)

Öznur Kanca (Bülent Ecevit Üniversitesi, TR)

Rant ve Rant Kollama: Muğla İli Ortaca İlçesi Gökbel Köyü 2B Tarım Arazileri Üzerine Bir Değerlendirme

Sibel Cengiz (Muğla Sıtkı Koçman Üniveristesi, TR)

Soner Uysal (Muğla Sıtkı Koçman Üniveristesi, TR)

S1H TÜRKİYE EKONOMİSİNDE GÜNCEL GELİŞMELER: SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
May 13 / 13 Mayıs
09:00-10:30
Amfi D / Lecture Room D
S2FEAS1 INVITED LECTURE
May 13 / 13 Mayıs
11:00-11:45
FEAS Conference Hall İİBF Konferans Salonu

Trump Tehdidi Altında Meksika: ABD'deki Göçmenlerin Geleceği ve Makroekonomik İstikrarın Sürdürülebilirliği

Serdar Sayan (TOBB-ETU, TR)

S2FEAS2 INVITED LECTURE
May 13 / 13 Mayıs
11:45-12:30
FEAS Conference Hall İİBF Konferans Salonu

Turkiye'de Egitim Uzerine Dusunceler

Aysıt Tansel (METU, TR)

S2A TRADE AND GROWTH
May 13 / 13 Mayıs
11:00-12:30
Amfi A / Lecture Room A

Exports, Real Exchange Rates and External Exposures: Empirical Evidence from Turkish Manufacturing Firms

Nazlı Toraganlı (MEF University, TR)

Cihan Yalçın (TCBM, TR)

The Role of Knowledge Variables on the Economic Growth Performances of Countries

Fatma Utku İsmihan (METU, TR)

Returns to Innovation and Growth: A Panel Data Analysis of Middle Income Countries

Elif Nuroğlu (Turkish German University, TR)

Çiydem Çatak (Turkish German University, TR)

S2B GROWTH AND ENVIRONMENT
May 13 / 13 Mayıs
11:00-12:30
Amfi B / Lecture Room B

CO2 emissions, real GDP, renewable energy and tourism: Evidence from a panel of the most-visited countries

Eyüp Doğan (Abdullah Gül University, TR)

Trade and Commodity Taxes as Environmental Instruments in an Open Economy

Onur A. Koska (METU, TR)

Frank Stahler (Tübingen University, D)

Onur Yeni (Hacettepe University, TR)

What Are the Main Determinants of Renewable Energy Consumption? A Panel Threshold Regression Approach

Gülsüm Akarsu (Ondokuz Mayıs University,TR)

Nebile Korucu Gümüşoğlu (İstanbul Kültür University, TR)

Can Stringent Environmental Policies Reduce Carbon Dioxide Emissions? Multi-Country Evidence

Mehmet Demiral (Ömer Halisdemir University, TR)

Fındık Özlem Alper (Ömer Halisdemir University, TR)

S2C SEKTÖR ANALİZİ
May 13 / 13 Mayıs
11:00-12:30
Amfi C / Lecture Room C
S2D DAVRANIŞSAL İKTİSAT - II
May 13 / 13 Mayıs
11:00-12:15
Amfi D / Lecture Room D

Türkiye’de Kadınlara Yönelik Sosyal Politikalar

Zeynep Özmen (Düzce University, TR)

16.yy Üsküdar Suç Yapılanması

Yasemin Çiftçi (Marmara University, TR)

Açık ve Uzaktan Eğitime Yönelen Talebin İl Bazında Farklı Endekslerle Değerlendirilmesi

Bahar Berberoğlu (Anadolu University, TR)

Rabia Ece Omay (Anadolu University, TR)

Necat Berberoğlu (Anadolu University, TR)

Çağlar Karaduman (Anadolu University, TR)

S2E ENFLASYON VE ENERJİ FİYATLARI
May 13 / 13 Mayıs
11:00-12:30
Amfi E / Lecture Room E

Enflasyon Dinamikleri ve Döviz Kuru Geçişkenliği: Bir Makro İktisadi Sarmal

Mehmet Şentürk (Kilis 7 Aralık University, TR)

Engin Ducan (Adana Bilim ve Teknoloji University, TR)

Türkiye için Sanayi Sektörü Elektrik Talebi Analizi

İsmail Kavaz, (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, TR)

Nash-Cournot Çerçevesinde Türkiye’de Enerji Fiyatlarının Tahmini

Armağan Türk (Kırklareli University, TR)

Berna Ak Bingül (Kırklareli University, TR)

Rengin Ak (Kırklareli University, TR)

Türkiye’de Enflasyon ve Enerji Fiyatları Arasındaki İlişki

Rengin Ak (Kırklareli University, TR)

Armağan Türk (Kırklareli University, TR)

S2F YABANCI YATIRIMLAR VE BÜYÜME
May 13 / 13 Mayıs
11:00-12:30
Amfi F / Lecture Room F

Türkiye’de Ekonomik Büyümenin Belirleyicileri Algısı: Çankırı İli Örneği

Harun Yakışık (Çankırı Karatekin Üniversitesi, TR)

Ahmet Kibar Çetin (Çankırı Karatekin Üniversitesi, TR)

Emre Şahin Dölarslan (Çankırı Karatekin Üniversitesi, TR)

Pembe Güçlü (Çankırı Karatekin Üniversitesi, TR)

Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Sabit Sermaye Yatırımlarının İhracat Üzerindeki Etkisi: Türkiye Üzerine Eşbütünleşme ve Nedensellik Analizi

Ayberk Şeker (Yalova University, TR)

Halil Şimdi (Yalova University, TR)

Türkiye’den Çıkan Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve İhracat Arasındaki İlişki

Huriye Alkın (Akdeniz University, TR)

Kemal Türkcan (Akdeniz University, TR)

BRIC-T Ülkelerinde Doğrudan Yabancı Yatırım ile Ekonomik Büyüme İlişkisi: Panel Nedensellik

Hilal Gündoğan (Sakarya University, TR)

Tahsin Bakırtaş (Sakarya University, TR)

S2G İŞGÜCÜ PİYASASI
May 13 / 13 Mayıs
11:00-12:30
Amfi G / Lecture Room G

Türkiye’de Dışa Açık Sanayileşme ve İstihdam

Seren Savacı (Dokuz Eylül University, TR)

Dilek Seymen (Dokuz Eylül University, TR)

Ekonomik Büyüme İle İşsizlik Ve Genç İşsizlik İlişkisinin İncelenmesi

Serdar Göçen (Marmara Üniversitesi, TR)

Şaban Kızılarslan (Yüzüncü Yıl Üniversitesi, TR)

İşgücü Piyasaları ve Genç İşsizliği Sorununa Genel bir Bakış

Gülşen Sarı Gerşil (Celal Bayar University, TR)

OECD Ülkelerinde Kadının İşgücüne Katılım Oranının Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği

Füsun Yenilmez (Eskişehir Osmangazi University, TR)

Seval Yıldız (Eskişehir Osmangazi University, TR)

S2H DÜNYA EKONOMİSİ
May 13 / 13 Mayıs
11:00-12:30
Amfi H / Lecture Room H

Kapsayıcı Büyüme: Türkiye’nin Dünya’daki Yeri

Işın Çetin (Uludağ University, TR)

Mülteci Ekonomisinden Hayal Ekonomisi çıkar mı?

Murad Tiryakioğlu (Afyon Kocatepe University, TR)

Tekstil ve Hazır Giyim Sektöründe İthal Girdi Bağımlılığı: Denizli Örneği

Burcu Akyürek (Muğla Sıtkı Koçman University, TR)

Mustafa Terzioğlu (Muğla Sıtkı Koçman University, TR)

Türkiye’nin Turizm Talep Modellemesi: Panel Logit Yaklaşımı

Çiğdem Demir (Akdeniz University, TR)

Boran Toker (Akdeniz University, TR)

Burcu Ilgaz Yıldırım (Akdeniz University, TR)

Furkan Yıldırım (Akdeniz University, TR)

S3A MARKET ANALYSIS
May 13 / 13 Mayıs
14:00-15:30
Amfi A / Lecture Room A

A Review of Small and Medium Sized Enterprises (SMES) in Turkey

Sıdıka Başçı (Yıldırım Beyazıt University, TR)

Ayşegül Durucan (Kırıkkale University, TR)

Housing market dynamics in Turkey: Evidence from an estimated DSGE model

Ozan Yıldırım (Pamukkale University, TR)

Mehmet İvrendi (Pamukkale University, TR)

The Existence of Market Power in Turkish Agricultural Sector

Ümit Yapıcı (Ahi Evran University, TR)

Gökhan Özertan (Boğaziçi Universtiy, TR)

Recent Trends in Turkish Labor Market

Hakan Ulucan (Pamukkale University, TR)

S3B INCOME AND INVESTMENT
May 13 / 13 Mayıs
14:00-15:30
Amfi B / Lecture Room B

Intertemporal CGE Analysis of Income Distribution in Turkey

Aykut Mert Yakut (METU, TR)

Ebru Voyvoda (METU, TR)

The Role of Corruption on Foreign Direct Investment: A META Regression Analysis

Adem Gök (Kırklareli University, TR)

Improving Economy by Education: The Role of Scientific and Technical Journal Articles and R&D Expenditure

Ebru Altun (Middle East Technical University, TR)

İpek Tunç (Middle East Technical University, TR)

S3C TOPICS IN ECONOMICS - I
May 13 / 13 Mayıs
14:00-15:30
Amfi C / Lecture Room C

Unilateral Trade Liberalization and Optimal Tariffs

Türkmen Göksel (Ankara University, TR)

Transaction Cost Theory to Examine IT impact on the Governance of Franchise Networks

Elif Nuroğlu (Turkish German University, TR)

Hüseyin Hayri Nuroğlu (Turkish German University, TR)

Does Early Tracking Affect Achievement? The case of Turkey

Elif Kara (Uludağ University, TR)

The Role of Financial Flows in the Economic Growth of Sub-saharan African Countries: An Empirical Study using Panel Data Approach

Emmanuel Dweh Togba (Anadolu University, TR)

Hussein Jimale (Anadolu University, TR)

S3D TOPIC IN ECONOMICS - II
May 13 / 13 Mayıs
14:00-15:30
Amfi D / Lecture Room D

Modeling Bank Efficiency with Bad Output and Network Data Envelopment Analysis Approach

Md. Abul Kalam Azad (University of Malaya, MY)

Kwek Kian Teng (University of Malaya, MY)

Muzalwana Binti Abdul Talib (University of Malaya, MY)

Central Banks and Financial Stability: What is Changed in the Role of the Central Banks in Encouraging Financial Stability after Global Financial Crisis

İsmail Şiriner (Batman University, TR)

Hamza Şimşek (Batman University, TR)

A Comparison of the Mostly Used Information Criteria for Different Varieties of Stationary Econometric Time Series Models

Pınar Göktaş (Muğla Sıtkı Koçman University, TR)

Atila Göktaş (Muğla Sıtkı KoçmanUniversity, TR)

S3E AR-GE, SAVUNMA VE TEKNOLOJİ
May 13 / 13 Mayıs
14:00-15:30
Amfi E / Lecture Room E

Türkiye’de Ar-Ge Harcamalarının Sektörel İhracat Performansı Üzerine Etkisi

Esin Kılıç (Eskişehir Osmangazi University, TR)

Füsun Yenilmez (Eskişehir Osmangazi University, TR)

Ulusal Yenilik Sistemlerinde Teknoparkların Önemi: Türkiye Deneyimi

Mustafa Zuhal (Marmara University, TR)

Makine Öğrenmesi (Machine Learning)’nin Ekonomi Araştırmalarında Kullanımı

Bige Küçükefe (Namık Kemal University, TR)

Ticaret Başlangıç Değerinin İhracat Sürekliliğine Etkisi: Kaplan-Meier Kestirimi

Erhan Pişkin (Akdeniz University, TR)

S3F YOKSULLUK VE İNSANİ GELİŞMİŞLİK
May 13 / 13 Mayıs
14:00-15:30
Amfi F / Lecture Room F

Subjektif Yoksulluğun Leyden Yaklaşımı ile Belirlenmesi: Türkiye Örneği

Aysun Danışman Işık (Muğla Sıtkı Koçman University, TR)

Tüketim Çılgınlığı ve Yoksulluk Olgusu: Malatya Örneği

Nihal Aslan (Fırat University, TR)

Seçilmiş Ülkeler İçin İnsani Gelişmişliğin Belirleyicileri: Panel Sıralı Probit

Hanifi Van (Van Yüzüncü Yıl University,TR)

Ebru Çağlayan Akay (Marmara University, TR)

Hane Harcamalarının Yapısı ve Dağılımı Üzerine Bir Analiz

Çisel Ekiz Gökmen (Muğla Sıtkı Koçman University, TR)

Ummuhan Gökovalı (Muğla Sıtkı Koçman University, TR)

S3G FİNANS VE ENDÜSTRİYEL KÜMELENME
May 13 / 13 Mayıs
14:00-15:30
Amfi G / Lecture Room G
S3H İŞGÜCÜ PİYASASI
May 13 / 13 Mayıs
14:00-15:30
Amfi H / Lecture Room H

Yurtdışı İşçi Gelirlerinin Makroekonomik Etkileri ve Hollanda Hastalığı

Emrah Eray Akça (Çukurova University, TR)

Harun Bal (Çukurova University, TR)

Tasarruf Davranışını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Tokat’ta Kamu Çalışanlarına Yönelik Bir Uygulama

Serap Barış (Gaziosmanpaşa University, TR)

Metehan Şahin (Gaziosmanpaşa University, TR)

Asgari Ücretin İşsizliğe Etkisi Türkiye Örneği

Enis Begeç (Adnan Menderes University, TR)

Osman Peker (Adnan Menderes University, TR)

Türkiye’de İşsizlik ve Yoksullukla Mücadelede “Devletin Nihai İşveren Rolü”

Nihan Öksüz (Namık Kemal Üniversitesi, TR)

Sayım Işık (Akdeniz Üniversitesi, TR)

Zafer Barış Gül (Akdeniz Üniversitesi, TR)