11-13, May 2017 @ Eskişehir, Türkiye

Programme Committee

AKBOSTANCI-ÖZKAZANÇ Elif, METU

AKÇOMAK I. Semih – METU

AŞIK Serap Türüt - METU

ATAY KAYIŞ Aliye–Süleyman Demirel University

ATEŞ Sanlı - Çukurova University

BAHÇE Serdal - Ankara University

COŞKUN Yener - Capital Markets Board

BAŞÇI Sıdıka - Yıldırım Beyazit University

DEMİRGİL Hakan – Süleyman Demirel University

DİŞBUDAK Cem - Muğla University

EMEK Uğur – Başkent University

ERDOĞAN Levent – Anadolu University

EROL Işıl - Özyeğin University

ERTEKİN S. Meriç - Anadolu University

ERTUĞRUL Hasan Murat – Undersecretariat of Treasury

ERUYGUR Ozan - Gazi University

ESEN Ethem – Anadolu University

EŞKİNAT Rana - Anadolu University

HALAÇ Umut – Yaşar University

K.ÇETİN Ahmet – Karatekin University

LENGER Aykut - Ege University

LOPÇU Kenan - Çukurova University

MEÇİK Oytun – Eskişehir Osmangazi University

ÖZATA Erkan – Anadolu University

ÖZÇELİK Emre – METU Kıbrıs

TAŞDEMİR Murat - Medeniyet University

TİRYAKİ Ahmet - Anadolu University

TİRYAKİOĞLU Murad – Afyon Kocatepe University

TOSUNOGLU Tuğberk - Anadolu University

TÖNGÜR Ünal – Akdeniz University

TUNÇ Gül İpek– METU

USLU Nilgün Çağlarırmak – AnadoluUniversty

ÜÇDOĞRUK Yeşim –DokuzEylül University

VOYVODA Ebru- METU

YAĞANOĞLU Nazmi - ÇOMU

YILDIRAK Kasırga Ş. – Hacettepe University

YILDIRIM Oğuz – Alanya Alaaddin Keykubat University

Share